Bir Din Dili Olarak Mitoloji

Prof. Dr. Cengiz BATUK

Bu seminer çerçevesinde öncelikle farklı açılardan değişik yönleriyle ele alınan mitin öncelikle dini bir metin olması ve dinlerin kendi paradigmalarını ortaya koyarken mitolojik bir dil kullanıp kullanmadıkları sorunu tartışılacaktır. Mit/mitos daha çok kurgusal olanın gerçek olmayanın bir anlatısı olarak kabul edilirken dinlerin, felsefenin ya da bilimin ortaya koyduğu bilgi ise gerçek ve hakikat olarak görülmüştür. Lakin bu başka bir soruna da işaret etmektedir: Gerçek nedir? Ya da gerçekliğin tek bir tanımı mümkün müdür? Bu bağlamda mitoloji hem dini bilgi ve hakikatleri anlamada hem de insanın kendisini anlaması için bir ışık tutabilir mi? Mit ve mitoloji konusundaki tüm olumsuz yaklaşımlara karşın özellikle yirminci yüzyılın başından itibaren gelişen farklı bakış açıları mitin kutsalın bir anlatısı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Bu seminer programı kapsamında kurgu ve gerçeklik arasında mitolojinin anlamı tartışılırken “anlatı ve kurgu”nun insan için ne denli önemli olduğu ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bu doğrultuda, dört haftalık seminer programında katılımcıların aşağıdaki okumaları yapmaları ve mümkünse filmleri izlemeleri beklenmektedir.

Prof. Dr. Cengiz Batuk nezaretinde haftada bir Cumartesi günleri toplanacak olan seminere katılmak isteyenler 17-28 Şubat 2020 tarihleri arasından başvuru yapabilirler.

İletişim: [email protected]

1. Hafta – Kurgu ve Gerçeklik Arasında Mit

Cengiz Batuk, “Mit, Tarih ve Gerçeklik Sorunu Üzerine Notlar”, Milel ve Nihal, 6/1, 2009, ss.27-53.

Rafaella Pettazzoni, Tanrı’ya Dair, İstanbul: İz Yayıncılık, 2002, ss.69-101.

Pi’nin Yaşamı (Life of Pi), Yön.: Ang Lee, 2012.

2. Hafta – Bir Din Dili Olarak Kutsal Anlatı

Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri, İstanbul: Om Yay. 2001.

Karen Armstrong, Mitlerin Kısa Tarihi, İstanbul: Merkez Kitaplar, 2014.

Cengiz Batuk, “Mit/oloji” Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, İsatanbul: İnsan Yay. c.1., ss.897-914.

3. Hafta – Köken Mitleri ve Bir Köken Miti Çözümlemesi: Yakub’un Güreşi

Kitabı Mukaddes, Tekvin Kitabı.

Robert Graves – Raphael Patai, İbrani Mitleri, İstanbul: Say Yay. 2009.

4. Hafta – Eskatoloji Mitleri ve Sinema

Joseph Campbell, Bill Moyers, Mitolojinin Gücü, Kutsal Kitaplardan Hollywood Filmlerine Mitoloji ve Hikayeler, İstanbul: MediaCat Kitapları, 2013.

Baraka (Belgesel Film),  yön.: Ron Fricke 1992 / Samsara (Belgesel Film),  yön.: Ron Fricke 2011.

Cengiz Batuk, Tarihin Sonunu Beklemek, Ortadoğu Dinlerinde Eskatoloji Mitosları, İstanbul: İz Yay. 2003.

Ömer Tecimer, Sinema Modern Mitoloji, İstanbul: Plan B, 2005.

 

13 Şubat 2020