Disiplinlerarası Perspektiften Tarihsellik Sorunu

Prof. Dr. Burhanettin TATAR

Bu seminer çerçevesinde bütüne dair konuşma (metafizik) geleneğinin bir başka formu olarak tarih hakkında bütüncül (sinoptik ve panoptik) konuşmanın, bizi tarihle değil, tarih anlatısıyla, Vattimo’nun deyişiyle, ‘sözlük anlamıyla mitos’ ile yüzleşmesi hususu tartışılacaktır. Bu yüzden tarihin ontolojik tecrübesi olarak tarihsellik, bütün hakkında ‘ne’ değil, ‘nasıl’ sorusu eşliğinde ancak kırılgan yani farklılaşan bir süreç olarak konuşabileceğimizi fark ettirir. Kırılgan süreç kendisini, farklı açılardan ahlaki bilincin evrenselliği ve tarihselliği, okumanın ve anlamanın tarihselliği, edebiyatın tanıklığı ve sanatın tarih kurucu gücü bağlamlarında göstermektedir. Tarih hakkındaki her bir farklı bağlamda (kayda değer görülen) konuşma, derhal tarihin bir parçası haline gelmektedir. Bu doğrultuda, dört haftalık seminer programında katılımcıların aşağıdaki okumaları yapmaları beklenmektedir.

Prof. Dr. Burhanettin Tatar nezaretinde haftada bir Cumartesi günleri toplanacak olan seminere katılmak isteyenler 17-28 Şubat 2020 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilirler.

İletişim: [email protected]

1. Hafta – Ahlak ve Tarihsellik (Şengül Özdemir ile)

Şengül Özdemir, “Tarihle Etkileşimi Bağlamında Ahlaki Bilincin Evrenselliği ve Tarihselliği Problemi”, Milel ve Nihal Dergisi, C. 16, S. 12, s. 331-349.

2. Hafta – Okumanın ve Anlamanın Tarihselliği (Atiye G. Gündoğdu ile)

 Atiye Gülfer Gündoğdu, “Okumanın Tarihselliği ve Alımlama Estetiği ile Yeni Tarihselcilikte Anlamanın Tarihselliğinin İmkân ve Sınırlılıkları”, Milel ve Nihal Dergisi, C. 16, S. 12, s. 351-374.

3. Hafta – Tarihsellik ve Edebi Tanıklık (Servet Gündoğdu ile)

Servet Gündoğdu, “Tarihselciliğin ve Formalizmin Ötesinde Edebiyatın Tanıklığı”, Milel ve Nihal Dergisi, C. 16, S. 12, s.375-391.

4. Hafta – Tarihsellik ve Klasik İslam Sanatları (Fatma Sayın ile)

Burhanettin Tatar, “Kırpık Hafıza ve Kırılgan Bilincin Üç Öyküsü: Tarih, Tarihsellik, Tarihselcilik”, Milel ve Nihal Dergisi, C. 16, S. 12, s. 265-278.

Burhanettin Tatar, Dinde, İlimde ve Sanatta Hermenötik, İstanbul: İSAM Yayınları, 2015.

 

13 Şubat 2020