İslam Sanatları Estetiği

Dr. Mustafa Uğur KARADENİZ

İslam estetiğinde “güzellik”, icat edilebilecek, edilgen bir unsur değil; hali hazırda, mevcut olan, sanatkârı tarafından keşfedilmeyi, sezilmeyi bekleyen öznenin dışında ondan bağımsız bir kavramdır. Modern dönemde “akılla kavranabilen güzellik duygusu” kaybedildiği için sanata aşırı bir değer yüklenmiştir.“İslam Sanatları Estetiği” seminerlerinde, klasik İslam düşüncesi ve sanatının bölünmez bir bütünlükte olduğu fikrinden hareketle İslam sanatı ve İslam düşüncesi birlikte ele alınmaya çalışılacaktır. İslam düşüncesinde sanat da doğrudan ahlakın bir parçası olarak kabul görür. Bu düşüncede güzel olan iyidir, iyi olan tabi olarak güzeldir anlayışı hakimdir.

Dr. Mustafa Uğur Karadeniz nezaretinde haftada bir Cumartesi günleri toplanacak olan seminere katılmak isteyenler 17-28 Şubat 2020 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilirler.

1. Hafta – İslam’da Sanat Kavramı ve Estetik

Koç, Turan (2008). İslam Estetiği, İstanbul: İSAM Yay.

2. Hafta – İslam Sanatının Temel Kaynakları

Nasr, Seyyid Hüseyin (1992). İslam Sanatı ve Maneviyatı (Çev. A. Demirhan) İstanbul: İnsan Yay.

3. Hafta – İslam Sanatında Anlama Dair Kavramlar

Burckhardt, Titus (2013). İslam Sanatı-Dil ve Anlam (Çev. T. Koç), İstanbul: Klasik Yay.

4. Hafta – İslam Sanatında Biçime Dair Kavramlar

Ayvazoğlu, Beşir (1999). Aşk Estetiği, İstanbul: Ötüken Yay.

 

13 Şubat 2020