Türkiye’de Din ve Siyaset

Dr. Mehmet Talha PAŞAOĞLU

Bu seminer çerçevesinde öncelikle Türkiye’de toplumsal yapının dinî, kültürel ve siyasi karakteristiği analiz edilecektir. Türk İslam ve Osmanlı Tarihinden miras alınan temel kurumların din-siyaset ilişkisi açısından tarihsellikleri tartışılacaktır. Cumhuriyet döneminde din-devlet-siyaset üçgeninin sınırlarını belirleyen toplumsal yapıyı ya da yapıları çözümleme girişimleri, makro anlatıların titiz bir okuması ile mikro alternatiflerin göz ardı edilmemesi ilesonuca ulaşabilir. Bu doğrultuda, dört haftalık seminer programında katılımcıların aşağıdaki okumaları yapmaları ve interaktif tartışma pratiğine katkı yapmaları beklenmektedir.

Mehmet Talha Paşaoğlu nezaretinde haftada bir Cumartesi günleri toplanacak olan seminere katılmak isteyenler 17-28 Şubat 2020 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilirler.

İletişim: [email protected]

1. Hafta – Mirasın Tarihselliği, Tarihselliğin Mirası

Şerif Mardin, “Türkiye’de Din ve Laiklik”, Türkiye’de Din ve Siyaset, ss. 37-77, İletişim Yayınları, 1991.

2. Hafta – Din ve İdeoloji: Ahlak mı, Ahlakçılık mı?

İsmail Kara, “İslamcı Söylemin Kaynakları ve Gerçeklik Değeri”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: İslamcılık, İletişim Yayınları, 2005, ss. 34-48.

3. Hafta – Karşılaşmalar: Laik Devlet, Muhafazakâr Hükümetler ve Diyanet İşleri

İsmail Kara, “Din ve Devlet Arasında Sıkışmış bir Kurum: Diyanet İşleri Başkanlığı”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18, 2002, ss. 29-55.

4. Hafta – Kaynaşmalar: İslam ve Modernite

Nilüfer Göle, Batı-Dışı Modernlik, Melez Desenler, Metis Yayınları, ss. 159-174.

 

13 Şubat 2020