Siyaset Biliminde Temel Kavramlar

Dr. İbrahim YILMAZ

Siyaset, günlük hayat içerisinde hemen hemen herkesin ilgi duyduğu bir alan olmakla beraber aynı zamanda sosyal bilimler içerisinde akademik olarak analiz edilen önemli konu başlıklarından biridir. Bu atölye, siyaset bilimine ilgi duyan herkese açık olup, atölyenin amacı siyaset bilimin temel kavramları hakkında genel bilgi sunmaktır. Bu bağlamda, meşruiyet, ideoloji, siyasi parti ve baskı grupları olmak üzere dört temel konu başlığı ele alınacaktır. Bu bağlamda, ilk hafta meşruiyet nedir, siyasi iktidarın meşruiyeti neye dayanmaktadır, toplum yapılarının farklılığı meşruiyetin dayanağını etkiler mi sorularına cevaplar aranacaktır. İkinci hafta ise, ideoloji nedir, 19 ve 20. yüzyılda toplumsal hareketleri etkileyen ideolojiler nelerdir, bu ideolojilerin arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir sorularına cevap aranacaktır. Üçüncü hafta siyasi parti konusu ele alınacak olup, siyasi partilerin doğuşu, siyasi parti tipolojisi ve siyasi parti sistemler analiz edilecektir. Kursun son haftası olan dördüncü haftasında ise modern demokrasinin en temel aktörlerinden birisi olan baskı grupları ele alınacak olup bu bağlamda baskı gruplarının ortaya çıkışı, siyaset sahnesinde politika yapım sürecindeki etkileri analiz edilecektir.

İbrahim Yılmaz nezaretinde haftada bir Cumartesi günleri toplanacak olan seminere katılmak isteyenler 17-28 Şubat 2020 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilirler.

İletişim: [email protected]

1. Hafta – Siyasi İktidarın Kaynağı ve Meşruiyet

Cemil Oktay, Siyaset Bilimi İncelemeleri, ss. 1-55, Alfa Yayınları, 2003.

2. Hafta – Siyasi Düşünceler ve İdeolojiler

Andrew Heywood, Siyaset, ss. 53-87. Adres Yayınları, 2017.

3. Hafta – Siyasi Parti

Maurice Duverger, Siyasi Partiler, Bilgi Yayınevi, 1993.

4. Hafta – Baskı Grupları ile Siyasi İktidar İlişkisi

MünciKapani, Politika Bilimine Giriş, ss. 207-227, BB101 Yayınları, 2017.

 

13 Şubat 2020