Hakkımızda

Anasayfa » Hakkımızda

Samsun Üniversitesi’ndeki entelektüel kapasiteyi ve Samsun şehrinin sosyal sorumluluk anlayışını bir araya getirmek maksadıyla kurulan Samsun Üniversitesi Düşünce ve Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezinin (DÜSAM); tefekküre dayalı düşünce geleneğini, modern ve yenilikçi bilimsel yöntemlerle gelecek kuşaklara aktarmayı kendisine amaç edinen bir entelektüel merkezdir.

Merkez, faaliyetlerini şehir merkezinde Kent Müzesi’nin yanındaki tarihi binada gerçekleştirmektedir. Böylelikle “şehrin kalbi nerede atıyorsa orada tefekkür, orada sanat” anlayışıyla, Türkiye’nin ve dünyanın çok boyutlu fikir ve düşünce mirasının şehrin sakinleriyle paylaşılması; birlikte sahiplenilmesi, tartışılması, yeni düşünsel ve sanatsal eserlere vesile olması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, Samsun’un yerel aktörleri olan belediyeler, sanayiciler ve sivil toplum örgütleri ile yapılacak ortak çalışmalar ile kent merkezindeki canlılığın üretici ve kalıcı bir mekanizmaya dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Akademik üretimin kültürel canlılığa dönüştürülerek şehre kazandırılmasına odaklanan DÜSAM, pek çok alanda seminer çalışmaları yürütmektedir. Düşünce ve Sanat Merkezi, şehirde faaliyet gösterirken inter-disipliner bir kültür havuzu oluşturma yolunda adımlarını atmakta; entelektüel gelenek oluşturma noktasındaki bu gayretin şehirde karşılık göreceğine ve önemli bir ihtiyacı gidereceğine inanmaktadır. Disiplinlerarası Perspektiften Tarihsellik Sorunu, Yazının Önünde Okur Olmak, Beden Sosyolojisi, Siyaset Biliminde Temel Kavramlar, Türkiye’de Din ve Siyaset, İslam Sanatları Estetiği, Ufukların Kaynaşması Olarak Şiir ve Poetika, Klasik Sosyal Teori başlıklı seminer çalışmaları DÜSAM bünyesinde gerçekleşecek olan seminer dizilerinin başlıcalarıdır.

Samsun şehrinde, DÜSAM bünyesinde lisansüstü programlara yönelik seminer faaliyetlerinde bulunulması, şehirdeki akademik ilgilerin yoğunlaştığı bir kültür ortamı oluşturmasının yanı sıra lisans ve lisansüstü öğrencilerin uğrak bir yer bulabilmeleri açısından önemlidir. Bu anlamda bir adres olan DÜSAM, lisansüstü çalışmalar için entelektüel bir tartışma alanı oluşturacak ve zihinleri canlı tutacak düşünsel üretimi sağlayacaktır. Üniversite öğrencilerini meslek hayatlarında bir adım öne çıkaracak bilimsel ve entelektüel donanımın da Uygulama ve Araştırma Merkezinde yürütülecek olan atölyelerle sağlanacağı öngörülmektedir. Bu bağlamda DÜSAM, sosyal bilimler ve doğa bilimlerinin karşılıklı bilgi transferinin gerçekleşeceği bir alandır.