Misyon ve Vizyon

Anasayfa » Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

“Şehrin kalbi nerede atıyorsa orada tefekkür, orada sanat” anlayışıyla, Türkiye’nin ve dünyanın çok boyutlu fikir ve düşünce mirasının şehrin sakinleriyle paylaşılması, birlikte sahiplenilmesi, tartışılması, yeni düşünsel ve sanatsal eserlere vesile olması için emek sarf etmek ve bir çaba ortaya koymak. Bu çaba etrafında bilim, düşünce ve sanat alanında yetkin içerik üretmek ve bu üretimi toplumla buluşturmak.

Vizyonumuz

Akademik ilgilerin topluma aktarılması, toplumsal hadiselerdeki değişim ile doğa bilimlerindeki gelişmelerin entelektüel üretimin merkezinde yer alması, böylelikle entelektüel ilgilerin gerçekçi kılınması mümkündür. DÜSAM, bu imkanın farkındalığına sahip bir merkez olarak; durağan bilgiyi işlemeyi, bilgi, düşünce ve sanatın özgürce üretiminin sağlandığı bir kültür havuzu oluşturarak sonraki kuşaklara aktarmayı hedeflemektedir.