Bir İmge Bir Kavram: 2000 Sonrası Türk Şiiri Şairler Kolokyumu

30 Haziran 2021, Çarşamba
16:00-20:30

Günümüz Türk şiirine yönelik eleştirel çalışmaların kısıtlılığı içerisinde Samsun Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak 2000 sonrası şairlerin sadece kendi şiirleri içinde değil, içinde bulundukları şiir evrenine, temasta oldukları zamana ve mekâna, kullandıkları dile ilişkin poetik arayışlarını hangi imge ve kavram etrafında gördüklerini soruşturma amacı taşıyan “Bir İmge Bir Kavram: 2000 Sonrası Türk Şiiri Şairler Kolokyumu” başlıklı tek günlük bir program düzenlemekteyiz. Çağdaş şiirin farklı yönelimleri arasında anlamlı bir diyalog da tesis etmeyi amaçlayan kolokyum online platform Zoom üzerinden 30 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecektir.

Üç panelden oluşan kolokyumda her bir şair 10 dakika söz alıp 5 dakikasını bir imgeye 5 dakikasını ise bir kavrama adadığı konuşmalar yapacak ve düşünceler soru-cevaplarla boyutlandırılacaktır. Kolokyumun sonunda öne çıkan imge ve kavramlar belirlenecek ve ilk kolokyumun ikinci safhası olan bir sonraki kolokyumda bu imge ve kavramlar 2000 sonrası Türk şiiriyle ilgilenen eleştirmen ve akademisyenler tarafından analiz edilecektir. Her iki kolokyumun metinleri toplanarak kitaplaştırılacak ve 2000 sonrası Türk şiirini anlamaya yönelik önemli bir birikim oluşturulacaktır. Kolokyum her yıl farklı şair ve eleştirmenlerle beraber sürdürülecek, böylece şiirimizde değişen imge ve kavram algısının takibi de mümkün olabilecektir.

Samsun Üniversitesi Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından desteklenen program ücretsiz ve herkese açıktır, katılım için rezervasyona gerek yoktur. Paneller YouTube üzerinden canlı olarak da izlenebilecektir.

YouTube canlı yayını için tıklayınız.

Detaylı bilgi için: [email protected]


PROGRAM

I. Panel, 16:00-17:15 (ZoomYouTube)

Moderatör: Servet Gündoğdu

• Asuman Susam: khora / Khora

Alphan Akgül: 1/2gt2 / Logopoeia

• Barış Ağır: Kara / Ekoşiir

17:15-17:30 Ara

II. Panel, 17:30-18:45 (ZoomYouTube)

Moderatör: Günil Özlem Ayaydın Cebe

• Hayriye Ünal: Düşsel veya Somut Hayvanlar / Şiirde Montaj

Fırat Caner: Baskılanmış Hınç / İthaf

• Halil İbrahim Polat: Mimarlık/Mekân / Yalnızlık

18:45-19:00

III. Panel, 19:00-20:30 (ZoomYouTube)

Moderatör: Kaan Kurt

• Nilay Özer: Beden / Cinsellik

• İsmail Aslan: İlk Kayıp / Yas

• Murat Saldıray: Bulanık Aynalar / Gelenek

• Kapanış Değerlendirmeleri

16 Haziran 2021